CoolSlang Logo
Hindi

VT

Fukad chod /Bhadwa/chillar khao/chindi chor/Chanda Kaho/Chut Ka Ghulam/Tharki No.1/

Submitted July 16th, 2004 by: boss

Usage Examples

chindi chor pasha
nothing
 
baigan ki meri
nothing
 
Baigan pakdoo
Hold my dick
 

Translations

Language Word/Meaning
English
chindi chor : chindi chor
English
VT : stingy; cheap.

Comments

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Comment by: tate   
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Comment by: tate   

 
 

43 visitors online © 2004, 2007, 2012 by CoolSlang